Terminy zajęć na rok szkolny 2023 / 2024

Środa
godz.: 16.05 – 16.50
Sobota online
godz.: 9.50 – 10.35

60 lekcji w roku szkolnym
Rozpoczęcie zajęć:
13.09.2023 r.

Planowe zakończenie zajęć:
22.05.2024 r.
lub po zrealizowaniu 60 lekcji.