ELEMENTARY TEST

(50 points x 2 = 100%)

 1. Część 1.
  Wybierz właściwą formę  czasownika "to be" ("być").

  1 / 10 (10 points)
  The dog _____ in the garden.

 2. 2 / 10
  How old ____ you?

 3. 3 / 10
  Tom and Bill _____ good friends.

 4. 4 / 10
  I _____ very happy today.

 5. 5 / 10
  It ______ my bike.

 6. 6 / 10
  She _____ fantastic.

 7. 7 / 10
  I ______ British.

 8. 8 / 10
  ____ you from Warsaw?

 9. 9 / 10
  ____ it Sunday today?

 10. 10 / 10
  This _____ my favourite game.

 1. Część 2.
  Wybierz poprawną odpowiedź.

  11 / 5 (5 points)
  How are you?

 2. 12 / 5
  Are you from America?

 3. 13 / 5
  How old are you?

 4. 14 / 5
  Are you happy?

 5. 15 / 5
  Is she happy?

 1. Część 3.
  Które zdanie jest poprawne?

  16 / 5 (5 points)

 2. 17 / 5

 3. 18 / 5

 4. 19 / 5

 5. 20 / 5

 1. Część 4.
  Odpowiedz na pytania używając zwrotów "Yes, I am" lub "No, I am not".

  21 / 5 (10 points)
  Are you happy?

 2. 22 / 5
  Are you sad?

 3. 23 / 5
  Are you angry?

 4. 24 / 5
  Are you sleepy?

 5. 25 / 5
  Are you Polish?

 1. Część 5.
  Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

  26 / 5 (15 points)
  What is your name?

 2. 27 / 5
  How old are you?

 3. 28 / 5
  Where are you from?

 4. 29 / 5
  What is your favourite colour?

 5. 30 / 5
  What is your favourite food?

 1. Część 6.
  Które słowo pasuje?

  31 / 5 (5 points)
  COLOUR

 2. 32 / 5
  DAYS

 3. 33 / 5
  NUMBER

 4. 34 / 5
  THE WEATHER

 5. 35 / 5
  MONTH