ENGLISH-YES   605 689 700    angielski@english-yes.pl

English-Yes Conor Monaghan
Markuszów, ul. Sobieskiego 5 (piętro budynku poczty)

NIP: 7133087972

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski: 45 1020 3150 0000 3002 0069 7870
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko i adres Słuchacza.